Meme büyütme ameliyatlarında kullanılan implantlar vücuda yabancı materyaller olduğu için meme estetiği ameliyatı olmayı düşünen hastaları tedirgin etmektedir. Bu durum uzmanları silikon implantlar dışında alternatif uygulamalar geliştirmeye sevk etmektedir. Meme estetiğinde yağ dokusu nakli operasyonu henüz yaygınlaşmasa da kişilerin isteklerine ve bir takım sorumlulukları kabul etmeleri sonrasında uygulanmaktadır.

Yağ dokusu nakli henüz tam olarak geliştirilememiştir. Bu nedenle bazı dezavantajları bulunmaktadır. Yağ dokusunun başka bir bölgeye damar transferi uygulanmadan tutma olasığı çok düşüktür. Uygulanan yağ dokusunun yaklaşık olarak %40 -&70’lik kısmı tutunmaktadır.  Diğer kısmında ise nekroz olarak adlandırılan yağların erime durumu görülür. Yağ dokusunun erimesini önlemek için yağ dokusu içindeki kök hücrelerin saflaştırılması tutma olasılığını artırmaktadır.

Sonuç olarak şu anda yağ dokusu transferi implant yönteminin yerini alabilecek durumda değildir. Ancak az öncede belirttiğim gibi eğer sorumluluğu üzerlerine alır, bazı olumsuz sonuçları kabullenirler ise bu yöntem uygulanmaktadır.  Yağ enjeksiyonu yönteminde başlıca görülen sıkıntılar, operasyonun birkaç defa tekrar edilmesi (yağların erimesinden dolayı) ve meme boyutlarında oluşan tutarsızlıktır.(Farklı oranlarda yağ tutulmasından dolayı.) Memelerde tutacak yağ miktarı kesin olmadığı meme boyutlarında farklılıklar görülebilmektedir.