Bu tür muhabbetlere sık sık rastlarız. Sürekli olarak iki cins arasında bir yarış söz konusudur. Her cins kendinin üstün olduğunu iddia eder. Peki gerçekten de öyle midir? Cinsiyetler arasında böyle bir zeka ayrımı gerçekten var mı? İşte sorumuzun yanıtı..

Kadınlar ve erkekler, iki cinste birbirine eşittir. Zeka, cinsiyet olarak değil birey olarak farklılık gösterir. Herkesin zeka seviyesi farklıdır. Kiminin yapısal, kiminin analitik zekası diğerinden yüksektir. Ancak temel olarak ele alınacak olur ise Erkekler pratik zekada kadınlardan üstündür. Kadınların ise genelde duygusal zekaları erkeklere nazaran daha yüksektir. Tabii bu durum bireylere göre farklılık gösterebilir. Ancak asıl mesele ham zeka sahibi olmak değil, ham zekayı eğiterek verimli şekilde onu kullanabilmektir. Artık iki cins arasındaki üstünlük yarışı son bulabilir, ne dersiniz